چرا باید خانه مان را بازسازی کنیم ؟

چرا باید خانه مان را بازسازی کنیم ؟

طراحی داخلی
چرا باید خانه مان را بازسازی کنیم ؟

چرا باید خانه مان را بازسازی کنیم ؟

بازسازی خانه معنی های متفاوتی می توند به خود بگیرد، میتواند به این معنی باشد که خانه ها با گذر زمان خراب می شوند و نیاز به بازسازی و ترمیم دارند. خانه های قدیمی که بازسازی آنها می تواند خاطره هایی ازگذشته وکودکی ما را همراه با خانواده مان یادآورشود. ویا اینکه شخصی از یکنواختی و تکراری بودن خانه اش خسته می شود و نیاز می بیند که درخانه اش تغییراتی حاصل شود و آن خانه را بازسازی می کند تابه آرامش برسد.

و یا حتی کسی برای متفاوت بودن خانه اش را تغییر می دهد، یا برای امروزی بودن خانه اش را به سبک مدرن تغییر می دهد و آن را ازنو بازسازی می کند.
ولی گذشته از همه این حرف ها خانه ها به مرور زمان تخریب وفرسوده می شوند که این شامل تخریب دیوارها ، سقف ، پوسیدگی لوله ها ، شیرآلات ، کابینت ها ، سینک ظرفشویی  و درها  میشود و ممکن است سرامیک و کاشی ها بشکنند و یا حتی کلید و پریزهای برق دچار اتصالی شوند ، دراین مواقع می دانید ممکن است چه اتفاقاتی بیفتد؟
 پوسیدگی لوله ها وشیر آلات اگر شدید باشد میتواند آشپزخانه مان را آب فرابگیرد یا خرابی و یاقدیمی شدن کابینت ها ممکن است به وسایلمان آسیب برساند ، اتصالی برق  هم میتواند وسایل برقی ما را بسوزاند یا خودمان دچاربرق گرفتگی شویم وبه طورکلی قدیمی شدن خانه به آن ظاهری نامناسب و بد می دهد. سپس ما مجبور به تغییر محیط زندگی مان می شویم و باید همه این ها را از نو بازسازی کنیم.

به طورکلی باید گفت انسان ها درطول عمرخود به دنبال آرامش و امنیت و ثبات هستند که فرسوده شدن خانه و وسایل این آرامش و امنیت را از انسان می گیرد، بازسازی خانه و وسایل حس تازه ای به انسان می بخشد حس دگرگونی حس نو شدن، روحیه ای شاد وپرانرژی.

بازسازی یک خانه به معنی مرمت ونوسازی خانه و یا انجام اقداماتی فنی به منظور زنده کردن و دوام بخشیدن یک خانه قدیمی است. بازسازی خانه ریشه درفرهنگ ایرانیان دارد همانطورکه اگربه خانه های قدیمی نگاه کنید می بینید که درگذشته هم ایرانیان خانه هایشان پرازرنگ ونقش ونگاربوده است و از گذشته تابه امروزخانه ها دستخوش تغییراتی بوده اند. با ماشینی شدن زندگی انسان ها این تغییرات بیشتراحساس می شوند و ما انسانها احساس به نو بودن را همیشه در همه مراحل زندگی در وجود خود اساس کرده ایم. زیرا که بعد از یک مدت زندگی دریک محیط یکنواخت و تکراری و ثابت ما را خسته و دل زده میکند. بنابراین انسانها از همه لحاظ مخصوصا مکانی که بیشترین اوقات خود را در آن سپری می کنند و درآن به استراحت می پردازند به دنبال تغییردادن هستند و بیشتر از گذشته این تغییر و تحول و زیبایی و بهتر زیستن را احساس میکنند انسان زندگی درآرامش و راحتی رابیشترمی پسندد. بنابراین با بازسازی خانه بیشترین رفاه را در آن، چه برای خود وچه برای خانواده فراهم میکنیم. البته آرامش یکی ازعلل بازسازی خانه می باشد. علت دیگرآن تخریب شدن خانه است خانه ها بعد از گذشت ده الی پانزده سال دچار خرابی هایی میشوند، مثلا دیوارها کابینت ها وسرامیک ها وخیلی چیزهای دیگردرآن تخریب میشوند واحتیاج به بازسازی دارند ودرکل خانه ها باگذر زمان کیفیت واستقامت وامنیت خود را ازدست می دهند و فرسوده و تخریب می شوند و آن حالت اولیه وزیبای خودرا ازدست می دهند البته هرچندکه خانه های قدیمی برای خیلی از افراددوست داشتنی هستند اما کسانی که دران خانه هازندگی میکنند دچارمشکلاتی می شوند وبرای اینکه آنها را حفظ ونگهداری کنند آنها رابازسازی ومرمت میکنند.بازسازی خانه ها میتواندبه تغییرنمای بیرونی خانه ویا تغییرنورپردازی ویاحتی عوض کردن مبلمان و  وسایل دیگر و به طور کل تغییردکوراسیون داخلی بیانجامد که با این تغییرهرچند کوچک و جزئی میتوانید آرامش و رفاه بیشتری رابرای خود و اعضای خانواده فراهم کنیم و از زندگی درکنارخانواده درخانه نهایت لذت راببریم. ازهدف های دیگر میتواند بهبود کارایی فضا باشد. درامروزه بیشترخانه ها به فضایی کوچکترتبدیل شده یعنی خانه های قدیمی وبزرگ جایش راباخانه هایی بافضا کوچکتر عوض کرده انسانهای امروزی درکل به این شکل اززندگی خوگرفته اندبنابراین بافضای کم باید چه باید کرد؟آنهارابه حال خودرها کرد؟یااینکه میتوانیم بابازسازی ویک طراحی ایده آل آن رابه فضایی دل نشین ومثبت تبدیل کرد وهمه چیزراآنجورکه دوست داریم طراحی کنیم تابتوانیم بیشترین بهره راازفضای داخلی خانه ببریم وهمچنین اگرتمایل به فروش خانه داریم می توانیم بابازسازی ونوسازی خانه ارزش آن رابه مراتب بالاترببریم .و معمولا ساخت یک خانه ازابتدا کارسختی می باشدوهم چنین پرهزینه ،بنابراین بعضی ازافرادبه جای تخریب خانه وساخت یک خانه نو،آن را بازسازی ومرمت میکنند وگاهی اوقات تغییر سلیقه افرادباعث می شوندتادوباره به فکربازسازی خانه بیفتند ،برای مرمت کردن وبازسازی خانه بایدباافرادمتخصص وماهراین کارمشورت کردوازاین افرادمتخصص وماهردراین زمینه بهره گرفت تابتوانیم دربهترین زمان بهترین نتیجه ممکن رادربازسازی ازخانه بگیریم وخانه مان رابه یک محیطی امن و دلخواه و مدرن و متناسب با ذوق وسلیقه شخصی خود تغییر دهیم.

 

 
 

 

 

پاسخ دهید